Montáže a stavební úpravy

Archív

0

Sádrokarton montáž návod

Sádrokarton je velmi oblíbený materiál při stavebních úpravách. Nejčastěji se používá při rekonstrukcí bytů či podkroví. Vyniká tím, že je lehký a práce s ním je velmi jednoduchá a probíhá velmi rychle. Také při práci vzniká minimální množství odpadních látek. Jeho hlavní výhodou je rychlá zpracovatelnost. Díky sádrokartonu vytvoříte bytové příčky, které však nesmějí být nosné, také podhledy, nové nižší stropy a mnoho dalšího. Na práci se sádrokartonem je třeba malé množství speciálních nástrojů, dá se říci, že všechny máte jistě doma.

Sádrokarton můžeme na potřebně velké kusy dokonce řezat pomocí pilky, které je však vybavena jemnými zuby. Takovou může být například pilka na železo a podobně. Hodit se bude také gumová palice, díky níž si můžeme sádrokarton o potřebný kus posunout aniž bychom jej poškodili. Obecně můžeme říci, že podhledy plní některou z těchto funkcí: uzavírají spodní část stropu, snižují světlou výšku místností, zakrývají instalační vedení, zlepšují tepelně izolační vlastnosti, zlepšují zvukově izolační vlastnosti, zvyšují požární odolnosti stropní konstrukce a umocňují architektonický výraz interiéru.

Cena stavebních úprav provedených pomocí sádrokartonů je rozhodně nižší než u zděných úprav. Potřeba je však také dbát na správné použití tmelů a lepidel na sádrokarton.

0

Montáž sádrokartonu postup

Postupů jak montovat sádrokarton je celá řada už jenom proto, že existuje mnoho odlišných stavebních úprav, při kterých se sádrokarton využívá. Jde hlavně o stavu podhledů, nových stropů či dokonce zastavění nevzhledných konstrukcí.

Práce se sdárokartonem je velmi jednoduchá. Jelikosž se pracuje s velkými deskami, které se připevňují do předem připravených konstrukcí. Jediným problémem, který se však v dnešní době dá poměrně velmi dobře řešit je samozřejmě nedostatečná izolace. Samotný materiál má velmi špatnou zvukovou izolaci.

Proto je nutné mezery mezi sádrokartonem a dalšími plochami vyplnit speciálními materiály, které mají velmi dobrou zvukovou izolaci. Mnoho internetových návodů je vybavena také fotogaleriemi nebo dokonce videem. Díky tomu získáte mnohem lepší přehled o popisovaných postupech. Při práci se sádrokartonem vzniká mnohem méně nečistot a kompletně jde práce velmi rychle. Je nutné si však uvědomit, že sádrokarton nemůže být instalován v místech, kde je požadována zvýšená odolnost proti zatížení.

Proto se používá pouze jako nenosná konstrukce, která přehrazuje prostor nebo vytváří nižší stropní konstrukce. Do sádrokartonu je třeba používat také speciální hmoždinky jelikož při vetším zatížení by mohlo dojít k vytržení a destrukci materiálu.

0

Montáž oken

Trh s plastovými okony je neustále nasycen. Přesto jsou neustále nové a nové zakázky pro tyto firmy, které na tom samozřejmě velmi vydělávají. Montáže nových oken a výměna starých jsou velmi dobrým tahem, na kterém společnosti vydělají. Samozřejmě je to zcela zasloužené, protože nová plastová okna mají tak skvělé izolační účinky, že se Vám na úsporách energie během několika let celková investice vrátí. Samozřejmě aby mohla okna správně fungovat je také nutné, aby byla dobře instalována a usazena. Tuto všechnu práci nechejte raději na zkušených pracovnících dodavatelských firem.

Navíc máte tuto práci zcela zaplacenu. Celý proces s sebou nese mnoho krků, které by nemely být přeskočeny a přehlédnuty, přestože se mnohdy zdají banální. Jsou to následující rady: provedení stavebního otvoru, osazení do svislé a vodorovné roviny, kontrola pravoúhlosti, ukotvení výrobku do otvoru, provedení utěsnění připojovací spáry před prováděním následných prací, funkce otevírání a zavírání pohyblivých částí otvorových výplní a vzhled výrobku s ohledem na možné vady a poškození.

Jakmile je toto všechno splněno, pak je zde zcela na místě, že nová plastová okna budou fungovat přesně jak očekáváte. Samozřejmě po celkové instalaci je vhodné si vše překontrolovat a případně ihned uplatnit reklamaci na drobné úpravy, které jsou pracovníci povinni provézt.

0

Plovoucí podlahy návod na montáž

Návody na montáže plovoucích podlah, byste měli vždy nalézt jako součást zakoupené plovoucí podlahy. Pokud tomu tak nebude či se bude jednat o nesrozumitelný návod, pak stále nemusíte zoufat, protože existuje celá řada návodů, které jsou k nalezení na internetu. Základní rozdíly v pokládání podlahy mohou nastat i podle typu podlahy. Podlahy proto dělíme na dřevěné a laminátové. Laminátové podlahy jsou samozřejmě levnější a jsou často provedeny jako imitace dřevěných parket. Základem je si podlahu správně připravit na instalaci, což zahrnuje i její aklimatizaci v místnosti, kde se bude nacházet.

Podložní plocha musí být zbavena všech nečistot a také dokonale vyrovnána. Pokud toto nebude splněno, pak bude podlaha vrzat a postupem času se může dokonce rozskočit. Dalším velmi důležitým krokem je správné pokládání jednotlivých lamel. Toto je však poměrně intuitivní, protože jednoduše poznáte, když k sobě jednotlivé lamely nepřiléhají dokonale.

Důležitá je také dilatační spára, což je vzdálenost od všech stran místnosti, která musí být dodržena vzhledem k tomu, že podlaha bude pracovat jako každý jiný materiál. Je třeba také dodržovat přesný postup údržby a vyhnout se prostředkům, které by mohly podlahu poškodit nevratně.

0

Montáž plastových oken

Obrovskou módou několika posledních let změna starých oken za okna plastová nebo-li eurookna. Jsou výrazným pomocníkem při snížení ztrát energie a také výrazněji snižují množství hluku, které vzniká v exteriéru. Jejich izolační vlastnosti ve všech směrech jsou vskutku inukátní a dokonce existuje mnoho typů oken. Jedná se například o dvouvrstvá okna, trojvrstvá okna a také se mohou dutiny mezi jednotlivými skly plnit inertními plyny. Toto jsou plyny, které snižují ztráty tepelné energie. O montáž oken se nemusíte vůbec starat, protože toto máte zcela v ceně zakázky a celou montáž provedou pracovníci.

Většinou se jedná o práci na celý den, proto je třeba se připravit a také je vhodnější měnit okna v teplějších měsících. Jakmile budou práce na měnění oken dokončeny, pak si buďte jisti, že práce zdaleka nekončí, protože je třeba všechno uklidit. Během práce se totiž zcela běžně bourá a také se piužívá speciální pěna, která může mnoho věcí poškodit či ušpinit.

Během instalace oken se možná několikrát setkáte s důležitým pojeme, což je připojovací spára otvorových výplní. Jedná se o prostor, který se nachází mezi zdmi budovy a rámem oken. Tento prostor je velmi významný pro dobré upevnění oken.

0

Montáž sádrokartonu video

Montáže sádrokartonu jsou v poslední době stále častější. Jednak jsou využívány při rekonstrukcích bytů a domů, ale také Vám mohou pomoci jak vyrovnat strop, zakrýt nevzhledné konstrukce a mnoho dalšího. Práce se sádrokartonem není nic složitého a postači Vám pouze základní nářadí. Během práce nevzniká velké množství odpadu a práce probíhá rychle a efektivně. Na následujícím videu si můžete prohlédnout základní návyky a rady jak pracovat se sádrokartonem.

0

Montáže plotů

Montáže plotů nejsou nic těžkého, pouze vyžadují jistý postup, který Vám napoprvné nemusí být zcela jasný. Důraz musí být v prvé řadě kladen hlavně na druh pletiva, ale také na správný výběr sloupků. Vzdálenost mezi jednotlivými sloupky se pohybuje mezi 2,5 a 3 metry. Jsou samozřejmě nutné i boční vzpěry, které se montují do všech rohů, na prvním a posledním sloupku, pokud jde pouze o jednu stranu a také na rovné straně u plotů delších než 25 metrů.

Díky vzpěrám zabráníte přepadávání pletiva. Toto je podpořeno také třemi dráty, které jsou vedeny nahoře, středem a spodním dílem pletiva. Díky těmto třem drátům dokážeme pletivo velmi efektivně napínat.

Sloupky musíme do země velmi dobře zasadit. Je vhodné kopat díry asi osmdesát centimetrů a také je následně musíme pořádně udusat. Sloupek by měl být v zemi hluboko, aby háčky na upevnění spodního drátu, byly co nejvíce přiblíženy zemi. Vypínání drátů se provádí s pomocí napínače umístěného na plotě a také klíče.

Klíčemi otáčíte a regulujete napětí drátu. Středoví napínací srát stejna jako horní a dolní by měli být připevněny k pletivu kousky vázacích drátů.

0

Montáž lešení

Montáž lešení je poměrne velmi složitá věc. Jednak je třeba obrovského množství prvků, které se mezi sebou dají kombonovat a za druhé práce s nimi mnohdy není snadná. Základem lešení jsou nosníky, stěnová bednění, bednění sloupů, stropní bednění, překládaná lešení a šplhavé systémy, bednění mostů a tunelů, podpěrné systémy, pracovní lešení na pracovištích, fasádní pracovní lešení, pracovní lešení v průmyslu, schodišťové systémy, zastřešení, nesystémové příslušenství a služby s tímto spojené. Lešení si samozřejmě budete objednávat od specializované firmy.

Nejlepší je když se zástupce firmy přijede podívat na místo, kde lešení potřebujete. Následně je Vám schopen pomoci a poradit, který typ a model pro Vás bude nejlepší. Stejně tak není jednoduché odhadnout kolik lešení je třeba, proto se provádějí přesné měření a výpočty. Prakticky nejvíce rozšířeným druhem je pracovní lešení na stavby, které obsahuje mnoho kombinovatelných prvků, jejichž hlavním účelem je dostat pracanty bezpečně do dostatečné výšky.

Na práci se podle náročnosti na nosnost používají lešení tříd 1 až 3 (0,75 – 2,00 kN/m²). Záleží na hmotnosti materiálu, který budete do vyšších pater dopravovat, ale také na výšce, do které potřebujete dosáhnout, protože tímto se váha samotné konstrukce velmi zvyšuje.

0

Montáž plovoucí podlahy

Montáže plovoucí podlahy se poslední dobou stávají dokonce jakýmsi koníčkem domácích kutilů. Mnoho lidí si pouze vyhledá návody na internetu a ihned se pustí do instalace vlastní plovoucí podlahy. Samotný proces není nijak složitý, přesto uděláte lépe, když jej svěříte do rukou profesionálům, kteří mají velkou praxi v oboru. Základním úspěchem u pokládání podlhay je její vyrovnání. Málo která podlaha je dobrře vyrovnaná. Na vyrovnání se používají speciální směsy, které se nanesou na prohloubená místa. Před pokládáním je nutné jejich  vyschnutí pod limitní hodnoty vlhkosti.

Pokud toto neučiníte, pak si můžete být jisti, že Vám začne podlaha od spodu hnít a nádledně ji budete muset vyměnit. Behem zařizování si a instalace plovoucí podlahy, byste se měli zcela určitě zajímat o tyto body: skladování a instalace, požadavky na podklad, pokládka podlahových dílců, dilatace pro sesychání a bobtnání, první řada podlahových dílců, poslední řada podlahových dílců, dveřní otvory, potrubí, povrchová úprava, opakovaná pokládka, péče o podlahu.

Odstraňování skvrn, ochrana podlahy, podlahové vytápění, celoplošné lepení k podkladu a tmavnutí a blednutí dřevin. Jakmile vyřešíte všechny tyto problémy, pak budete přípraveni pro tvorbu dokonalé podlahy.

0

Montáž střešních oken

Střešní okna jsou v posledních letech velmi populární, protože stále více roste počet podkrovních bytů a rekonstrukcí podkroví ve starších domech. Také sortiment střešních oken je velmi početný. V současnosti je většina oken vysoce kvalitních, protože konkurence je veliká. Je však třeba okna odborně namontovat, jinak si někdy budete možná připadet jako bez oken. Prvním krokem je příprava otvoru pro rám střešního okna. Samozřejmostí je také usazení rámu okna na pomocné střešní latě. Následně je nutné dokonale vyrovnat spáry mezi rámem okna a otvorem.

Je třeba také dbát na správný chod otvírání a zavírání okna. Pokud bude tento proces omezen, je třeba najít lepší výchozí pozici pro upevnění. Po celé délce rámu musí být také vložena tepelná izolace, bez níž by ztráty tepla v zimních měsících velmi stoupaly. Samozřejmostí je také podstřešní hydroizolační fólie. Dále musí neprodleně následovat instalace drenážního žlábku pro odvod kondenzátu, montáž dílů lemování střešního okna, zařezání střešní krytiny a nasazení křídla střešního oken.

Nikdy neprovádíme montáž s vloženým křídlem střešního okna, protože jej buď rozbijeme nebo nám minimálně celou práci bude komplikovat a ztěžovat.