Montáže a stavební úpravy

Archív kategorií: Úpravy sádrokartonu

0

Profily na sádrokarton

Profilů na sádrokarton je opravdu velmi velké množství. Záleží pouze na Vás, jakou velikost a model profilu budete potřebovat. Jelikož jsou sádrokartony nedílnou součástí práce se sádrokartonem, tak je jasné, že se bez nich v žádném případě neobejdete. Obrovskou výhodou těchto profilů je hlavně to, že urychlují montáž. Také přispívají k mnohem vyšší pevnosti a nízké hmotnosti celé konstrukce. Tyto profily si samozřejmě budete muset upravit na příslušnou velikost a toto provedete v pořádku pomocí nůžek na plech. Nejběžněji se používají profily CD a UD na stropech šikminy.

Dále jsou také velmi oblíbené profily CW a UW na příčky. Používá se také silnější konstrukční sádrokartonové profily HUT, které se mohou montovat přímo do dřevěné konstrukce. I mezi hlavní výhody tohoto profilu patří velmi rychlá instalace a pokud použijete parozábranu, tak nedochází k tomu, že parozábrany nebudou sádrokartonovými vruty tak často proděravěny.

Ceny profilů se samozřejmě liší podle výrobce a také množství a velikosti, které potřebujete. Například základní profil CD so pořídíte již za sedmdesát korun. Zakládací profil UD si koupíte na internetu již za padesát korun.

0

Jak na sádrokarton

Sádrokarton je hojně využíván jako metriál, který je vhodný ke stavbě příček. Také se využívá na stavbu podhledů, opláštění konstrukcí, šikmých podhledů v podkroví a podobně. Sadrokarton je velmi jednoduchou a rychlou technikou jak upravit mnoho věcí.

Je vhodný do míst, kde není na materiál kladen velký nárok na zatížení. Před samotnou stavbou je třeba příčku navrhnout a dobře naměřit. Díky sádrokartonu je možné dosáhnout také kvalitní zvukové izolace, proto je třeba použít ocelový U profil těsnící pásku. Tento se připevňuje klasickými zatloukacími hmoždinkami.

Před samotným osazováním sádrokartonových příček je nutné zkontrolovat stabilitu a upevnění nosné konstrukce. Samozřejmě je nutné taky vyřezat potřebné otvory na zásuvky a podobné otvory. Sádrokartonové desky se dají řezat pomocí pilky s jemnými zuby, jako má například pilka na železo. V místě dělení můžete také desku naříznout ostrým nožem, a to do hloubky až tří centimetrů. V této naříznuté hraně se deska může zlomit, je však nutné ji dobře podepřít a to nejlépe tvrdším materiálem.

Abyste provedli dokonale rovný řez, je také nutno jej provádět podél pevné podložky, například ocelové lišty, kterou si patřičně zatížíte. Hrany řezu se obvykle opracují ještě pomocí hoblíku. V místě styku příčky a stropu je třeba používat také papírovou nebo skelnou pásku.

0

Penetrace sádrokartonu

Sádrokarton však také vyžaduje speciální možnosti úpravy. Například před samotnou malbou sádrokartonu je nutné jej penetrovat. Penetrace by se měla provádět dvakrát. Poprvé se jedná o penetrační nátěr v poměru jedna ku jedná. Ve druhém případě je třeba používat již neředěný penetrační nátěr. Díky tomuto nátěru bude vyloučena možnost vzniku vlasových trhlin v nátěru a také se sníží savost tmelu ve spárách na požadovanou úroveň. Musíme si však uvědomit, že některé nátěry již penetraci obsahují v sobě. Tímto krokem si ušetříme poměrně mnoho práce.

Tyto nátěry jsou však dražší než klasické. Jako finální úprava se může používat celá řada dalších nátěrů. Nátěry jsou omyvatelné disperzní látky z umělých hmot, mohou to být také olejové barvy, olejové laky, matné laky, epoxidové barvy a další. Samozřejmě jako úpravu můžet nepoužít také keramické obklady, které jsou lepeny různými typy lepidel, podle prostředí v němž se bude materiál nacházet. Pokud bude sádrokarton dlouhodobě vystaven slunečnímu žáření, pak je možné, že tato místa budou postupem času žloutnout.

Tato místa je potřeba natřít minimálně dvakrát základovým nátěrem, jinak se žloutnutí nevyhneme. Je však zakázáno používat vodní sklo, silikáty a látky obsahující vápno.